MGR. TOMÁŠ PROCHÁZKA

E-mail: tomas.prochazka@damu.cz

Phone: 234 244 271

Department:
  • Department of Alternative and Puppet Theatre
Subjects here

CTHULHU FHTAGHN!

SUCCESSES & CVS

Loutkář, animátor loutkových filmů, herec, režisér, hudebník, zvukový experimentátor.
2016
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Režijní tvorba, Inscenační tvorba, Inscenační praxe; předmět Work on Performance - studijní program v angličttině, navazující magisterské studium Directing of Devised and Object Theatre;
2006
dosud - režie Mijoko a hvězda, Divadlo Lampion Kladno 2017; Cesta do středu Země, Divadlo Alfa 2016; hudba - Prevítovi, Divadlo Lampion Kladno 2017; Dokud neumřeli, Divadlo Ponec 2017; Psycho Reloaded, Zlatá husa, Tibet - tajemství červené krabičky, Buchty a loutky 2011 - 2006; Chybění, VerTeDance 2015;
2005
dosud člen Divadla Handa Gote
2004
dosud - loutkář, animátor pro film a TV (např. Malý pán 2015, Kuky se vrací 2010, Antichrist 2009, Strings 2004)
2000
dosud - hudba a sound design (Vertedance, Stage Code, Petr Tyc, Kristýna Celbová, Mamacallas, Cristina Maldonado), hudba pro film a TV
1999
do roku 2015 člen Divadla Buchty a loutky
1998
do roku 1999 člen souboru Derevo
1995
absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Herectví ALD, titul Mgr.