DOC. MGR. RADEK MARUŠÁK

E-mail: radek.marusak@damu.cz

Phone: 234 244 281

Department:
  • Department of Drama in Education
Consultation hours: At any time except Thursday based on prior agreement. Subjects here

SUCCESSES & CVS

2012
vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU
2010
Marušák, R.: Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckým textem. AMU. Praha 2010
2009
jmenován docentem pro obor obor dramatická umění – dramatická výchova
1998
ukončení studia DAMU: obor dramatická výchova na katedře výchovné dramatiky