DOC. AK. MAL. PETR PAVLÍK

E-mail: petr.pavlik@damu.cz

Phone: 234 244 241

Department:
  • Department of Stage Design
Consultation hours: středa 15-20 hod Subjects here

SVŮJ ŽIVOT ZPOLA ŽIJI A ZPOLA PŘEDEHRÁVÁM ČI HRAJI. A TO ANI NEVÍM, ZDA VÍCE PRO SEBE NEBO PRO DRUHÉ. A JEZDÍM NA PARADOX.

SUCCESSES & CVS

2017
Kromě uvedených výstav uspořádal další řadu samostatných a kolektivních výstav doma a v cizině. Svými díly je zastoupen V Národní galerii a ve všech oblastních a krajských galeriích, v Centre geoges Pompidou.
2014
Starostkou Prahy 2 Janou Černochovou jmenován Čestným občanem této městské části.
2012
Jmenován docentem DAMU.
2010
Národní galerie, Veletržní palác, Praha retrospektiva „POUTNICE V LABYRINTU“. U příležitosti této velké retrospektivy byla vydána nakladatelstvím GALLERY obsáhlá dvojjazyčná reprezentativní monografie.
2004
Pedagogem katedry scénografie na DAMU.
2003
Po 4 létech končí své pedagogické působení na VŠUP.
2000
Retrospektivní výstava obrazů a objektů s názvem „POUTNICE“ v Mánesu. U příležitosti výstavy vydána reprezentativní dvojjazyčná monografie.
2000
Účast na výstavě „Regard Egoist“ v Centre Georges Pompidou, Paříž.
1999
Obdržel Evropskou medaili Franze Kafky za uměleckou a publicistickou činnost.
1998
Ve Středoevropské galerii a nakladatelství vydává soubor teoretických a kritických statí „Umění a život v Čechách, aneb umění žít v Čechách“, která se stává bestsellerem.
1993
Od t.r. se věnuje teoretické, kritické a literární činnosti. Publikuje v Ateliéru, Architektu, Lidových novinách, Prager Zeitung, Literárních novinách, Hostu, Mladém světě. Příležitostně přednáší na AVU v Praze, FAVU v Brně, Filosofické fakultě UK, Glasgow School of Art, Akademii výtvarných uměni v Halle, AJG a jinde.
1993
„Záznam nejrozmanitějších faktorů, České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií“, Rada státních galerií s Národní galerií v Praze, Jízdárna Pražského hradu.
1991
„Czech Art in Velvet Revolution“, Nassau County Museum, New York, USA..
1990
„INNOFFIZIELL“ – Kunst der ČSSR 1968-1989, Museum der Stadt Regensburg, Německo.
1973
Absolutorium AVU.
1963
Maturita na SVVŠ v Praze.
1945
Narozen v Praze.
ZASTOUPEN VE SBÍRKÁCH: Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, GASK, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerie B. Rejta v Lounech, GU Karlovy Vary GVU v Chebu, GMU v Roudnici nad Labem a dalších oblastních a krajských galeriích, Musée national d‘art moderne Centre Georges Pompidou v Paříži, Sonja Henie-Niels Onstad Foundation v Oslo, Puškinově muzeu v Moskvě a další veřejné a soukromé sbírky doma a v zahraničí.