MGR. NINA MARTÍNKOVÁ

E-mail: nina.martinkova@damu.cz

Phone: 234 244 218

Department:
  • Department of Drama in Education
Subjects here

SUCCESSES & CVS

Odborná asistentka na KVD DAMU Praha, herečka, recitátorka, rozhlasová hlasatelka, lektorka přednesu a dramatické výchovy. Studovala pedagogickou fakultu (obor český jazyk a výtvarná výchova) a loutkářskou katedru DAMU. Několikanásobná laureátka celostátních soutěží v uměleckém přednesu. Dříve učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ, herečka Volného hereckého sdružení Jičín a hlasatelka Českého rozhlasu stanice Vltava. Předměty na KVD DAMU: Praktikum dramatické výchovy I - Dramatické hry a cvičení. Přednes. Přednesový projekt.
Přidejte nový záznam ...

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

MARTÍNKOVÁ, Nina. Hra a divadlo. 1. vydání. Praha, NIPOS ARTAMA, 2018. 144 S. ISBN 978-80-7068-325-5