MGR. NINA MARTÍNKOVÁ

E-mail: nina.martinkova@damu.cz

Phone: 234 244 218

Department:
  • Department of Drama in Education
Subjects here

ŽIVOTE, POSTŮJ, JÁ JSEM TVŮJ, MÁM ÚSTA, OČI, NOC A ŘEKU, MILUJI, VIDÍM, HOŘÍM, TEKU, RADOSTEM PLÁČ MŮJ OBĚTUJ, NA ČELO POLOŽ VRÁSKU K VRÁSCE, DEJ RTY MÉ NOCÍM, SMRT MOU LÁSCE! FRANTIŠEK HRUBÍN

SUCCESSES & CVS

Odborná asistentka na KVD DAMU Praha, herečka, recitátorka, rozhlasová hlasatelka, lektorka přednesu. Studovala pedagogickou fakultu (obor český jazyk a výtvarná výchova) a loutkářskou katedru DAMU. Několikanásobná laureátka celostátních soutěží v uměleckém přednesu. Dříve učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ, herečka Volného hereckého sdružení Jičín a hlasatelka Českého rozhlasu stanice Vltava. Předměty na KVD DAMU: Praktikum dramatické výchovy I - Dramatické hry a cvičení. Přednes. Přednesový projekt.