DOC. MGR. MARTINA MUSILOVÁ, PH.D.

E-mail: martina.musilova@damu.cz

Phone: 234 244 230

Department:
  • Department of Authorial Creativity and Pedagogy
Subjects here

SUCCESSES & CVS

2020
Přidejte nový záznam ...
2019
Přidejte nový záznam ...
2018
Přidejte nový záznam ...
2013
Přidejte nový záznam ...
2009
Přidejte nový záznam ...
2007
Přidejte nový záznam ...
2000
Přidejte nový záznam ...
1999
Přidejte nový záznam ...
1995
Přidejte nový záznam ...

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

V letech 2008–2015 spolupracovala jako dramaturgyně s režiséry J. Adámkem a P. Tejnorovou.

Je editorkou knih E. Jandl – F. Mayröckerová Experimentální hry (FRA, 2005) a knihy G. Steinová Mluvit a naslouchat (FRA, 2019).

Výběr z publikací:

MUSILOVÁ, Martina. Vladimír Gamza: the comedian’s system. STANISLAVSKI STUDIES. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2023, roč. 11, č. 1, s. 33-44.

MUSILOVÁ, Martina. Nevycházím z domu svého. In Sborník 2021. 2021. vyd. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2021. 8 s.

MUSILOVÁ, Martina. Radost ze hry [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

MUSILOVÁ, Martina. Otakar Zich on Dramatic Acting. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 81-88, 9 s. doi:10.5817/TY2020-1-7.

MUSILOVÁ, Martina. Cesty emancipací a iniciací Gertrudy Steinové – Doslov. In Gertruda Steinová: Mluvit a naslouchat. Praha: FRA, 2019. s. 207-221.

MUSILOVÁ, Martina. „Ia esm“– Stanislavsky and Solovyov. Stanislavski Studies. Londýn: Routledge – Taylor & Francis Group, 2019, Neuveden, 13. 12. 2019, s. 51-57. doi:10.1080/20567790.2019.1700733.

MUSILOVÁ, Martina. Stanislavski in Dialogical Acting with the Inner Partner – In the Neighbourhood with Brecht. Stanislavski Studies. Routledge Taylors & Francis Online, 2018, Volume 6, č. 1, s. 79-83.

KUBINA, Lukáš a Martina MUSILOVÁ. Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 9-32.

MUSILOVÁ, Martina. Francois Delsarte a jeho systém herecké pedagogiky. Divadelní revue. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2016, roč. 27, č. 1, s. 95-115.

MUSILOVÁ, Martina. Avantgardní sňatek umění a politiky. Divadelní revue. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2015, roč. 26, č. 3, s. 27-49.

MUSILOVÁ, Martina. Jindřich Honzl's Texts on Acting – Between Convention and Spontaneity. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 137-147.

MUSILOVÁ, Martina. Teatralita veřejných událostí – uvedení do problematiky. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 9-24.

MUSILOVÁ, Martina. Stanislavskij znovukříšený. K duchovním kořenům jeho tvorby. Divadelní revue. Institut umění – Divadelní ústav, 2013.

MUSILOVÁ, Martina. Debates on the Form and Function of Czech Theatre in the post-November Period (1990–1992). In Flock, Sarah. Theatre after 1989. Le Théâtre après 1989. Praha: Arts and Theatre Institute, 2012. s. 25-38.

MUSILOVÁ, Martina. Řeč tělem – gestičnost řeči. In Vaňková,Irena. Tělo, smysly, emoce v jazyce. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. s. 169-175.

MUSILOVÁ, Martina. Gesto a Dialogické jednání s vnitřnéím partnerem. Theatralia. Brno: MU, 2011, roč. 14, č. 2, 19 s.

MUSILOVÁ, Martina. Shody a odlišnosti v pojetí reflektivního psaní v pedagogice a v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Kvalitativní výzkum a vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 177-181.

MUSILOVÁ, Martina. Základní rysy komedie dell’arte a jejího herectví. In Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011. s. 221–233.

MUSILOVÁ, Martina. Dialogické jednání a písemná reflexe studentů z let 1993–2004 nahlédnuté modelem heterotopie Michela Foucaulta. In Osobnostní herectví – učitelství. 2010.

MUSILOVÁ, Martina. Fauefekt.Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. první. Praha: NAMU a Brkola, s.r.o., 2010. 310 s.

MUSILOVÁ, Martina. Písemné reflexe studia Dialogického jednání z let 1993–2004. Formy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. 2010. 2010.

MUSILOVÁ, Martina. Jak se do lesa volá… Sebeoslovení v kontextu dialogického jednání. In Šlédrová, J. Vaňková. I. Slovo a smysl_Word and Sense. Praha: Ústav české literatury a literární vědy, 2007. s. 176–182.

MUSILOVÁ, Martina. Filozofie dialogu Martina Bubera a dialog v české vědě o divadle. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav Praha, 2004, roč. 15, č. 1, 5 s.