MGA. MGR. MARTA LJUBKOVÁ

E-mail: marta.ljubkova@damu.cz

Department:
  • Department of Alternative and Puppet Theatre
Consultation hours: na vyžádání rozpis Subjects here

SUCCESSES & CVS

2023
Přidejte nový záznam ...
2022
2023 - dramaturgyně kulturní křižovatky Vzlet
2014
2022 - šéfdramaturgyně, Činohra Národního divadla Praha
2010
dosud - pedagožka Katedry ALD DAMU, předměty Dramaturgická tvorba, Inscenační tvorba, Moderní divadlo a jeho dvojník, Současné podoby alternativního divadla, Dějiny scénografie
2005
studijní stáž, University of Houston, Filosofická a divadelní fakulta, Texas, USA
2001
absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Režie a dramaturgie ALD, titul MgA.
2000
dosud - vlastní divadelní realizace: Spolupráce s divadly a režiséry: Národní divadlo (Robert Wilson), Západočeské divadlo v Chebu (Z. Bartoš, P. Štindl, F. Nuckolls, P. Vodička, J. Jirků ad.), Divadlo Petra Bezruče Ostrava (J. Mikulášek, M. Františák, Z. Dušek), Městské divadlo Zlín (M. Františák), Klicperovo divadlo HK (J. Jirků), Divadlo v Dlouhé (J. Mikulášek).Mimo tzv. „kamenná divadla“ spolupráce s režiséry J. Havelkou, H. Lotkerem, J. Adámkem, O. Davidem.
2000
absolutorium magisterského studia, UK Praha Filosofická fakulta, obor Český jazyk a literatura, titul Mgr.
1999
dosud - publikační činnost: Kritická Příloha RR, Souvislosti, Weles, LtN, Respekt, Reflex ad. se zaměřením na divadlo a současnou českou literaturu a drama.Redakční, editorská a překladatelská práce: PQ, Pražská scéna ad.