MGR. LIBUŠE VOBĚRKOVÁ

E-mail: libuse.voberkova@damu.cz

Phone: 234 244 226

Department:
  • Department of Alternative and Puppet Theatre
Subjects here

NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ POZDĚ ZAČÍT ŽÍT SVÉ SNY. JENOM JEDINÉ ZNEMOŽŇUJE SEN : STRACH Z NEÚSPĚCHU. (P. COELHO)

SUCCESSES & CVS

Zpěvačka, pedagog zpěvu, hlasová poradkyně.
2014
dosud - spolupráce s Výzkumným centrem hudební akustiky MARC při HAMU Praha
2012
dosud - lektorka zpěvu, Občanské sdružení TAP
2011
Kurz Funkce zpěvního hlasu, Universita Stockholm, Švédsko, prof. Johan Sundberg
2010
dosud - hlasová poradkyně, pěvecký sbor ČVUT
2003
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předmět Zpěv
1993
absolutorium magisterského studia, Hudební fakulta AMU, obor Sólový zpěv, titul Mgr.
1990
dosud - koncertní činnost (např. spolupráce s Jihočeským žesťovým souborem v tuzemsku i v zahraničí (Německo, Rakousko), koncert Francie, vánoční koncerty, koncerty duchovní a klasické hudby; od 1993 do 1994 zpěvačka – sólistka, Armádní umělecký soubor v Praze