MGR. KAROLÍNA PLICKOVÁ, PH.D.

E-mail: karolina.plickova@damu.cz

Web: https://namu.cz/pozorovat-prazdny-prostor

Department:
  • Department of Alternative and Puppet Theatre
Subjects here

ZAJÍMÁ NÁS VZNIK, VÝSLEDEK JE POZDĚ. (VLADIMÍR KOKOLIA)

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Festivalová dramaturgyně, kurátorka, organizátorka, konzultantka a pedagožka zaměřující se na současné alternativní a loutkové divadlo. Po maturitě na Gymnáziu Jana Keplera vystudovala teatrologii na FF UK, za diplomovou práci získala Cenu Václava Königsmarka. Doktorské studium absolvovala na DAMU. Publikovala články a studie v řadě odborných periodik (Divadelní revue, ArteActa, Taneční zóna, kød ad.), v letech 2017-2019 působila jako externí redaktorka časopisu Svět a divadlo. Je dramaturgyní festivalu nového divadla Malá inventura a odbornou asistentkou na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde mj. vede předmět Prostor-hmota-komunikace spočívající v setkávání s osobnostmi z různých sfér. Moderuje odborné i neformální diskuse, vede workshopy, organizuje různé typy setkání. V roce 2023 založila dvě přehlídky současné loutkové tvorby studentstva a absolventstva KALD DAMU: Letící Puppáci se konají v Klubu Letka a Loutky v Řetízku na DAMU. Je členkou dramaturgické rady HaDivadla pro výroční 50. sezonu (2024/2025). Její kniha o tvůrčím procesu autorského divadla Pozorovat prázdný prostor (NAMU, 2022) se stala bestsellerem a získala nominaci na Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin v oblasti divadla. Editorsky připravila kolektivní monografii DAMU nazvanou Divadlo a etika (NAMU, 2023), která byla slavnostně uvedena v dubnu 2024 v Divadle Na zábradlí. Od jara 2024 je předsedkyní Akademického senátu DAMU.