DOC. PHDR. JOSEF VALENTA, CSC.

E-mail: josef.valenta@damu.cz

Web: Osobní stránky v rekonstrukci. Informace zatím v příloze u životopisu En.

Phone: 234 244 218

Department:
  • Department of Drama in Education
Consultation hours: Dle dohody na - josef.valenta@damu.cz Subjects here

WHEN FLAGS FLY, COMMON SENSE IS "IN THE OVEN". + THE GREATEST ENEMY OF TRUTH IS CONVICTION.

SUCCESSES & CVS

2023
Celkem to jde. Nicméně k věci - jsem narozen v 50. letech, takže podpora paměti se hodí. Události, aktivity, úspěchy (a mezi řádky neúspěchy : - ) jsou souhrnně uvedeny v souboru v rubrice Web zde, výše.

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Poslední počiny:

- Monografie: Valenta, J. (2019). Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT.

- Kapitola v monografii: Valenta, J. & Kasíková, H. (2020). Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In: Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 111 - 137. Dostupné na: https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf

CV in PDF