DOC. PHDR. JOSEF VALENTA, CSC.

E-mail: josef.valenta@damu.cz

Web: http://www.josefvalenta.cz/

Phone: 234 244 218

Department:
  • Department of Drama in Education
Consultation hours: Dle dohody na - josef.valenta@damu.cz Subjects here

WHEN FLAGS FLY, COMMON SENSE IS "IN THE OVEN". + THE GREATEST ENEMY OF TRUTH IS CONVICTION.

SUCCESSES & CVS

2024
Celkem to jde.

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Poslední počiny:

- Monografie:

Valenta, J. (2023). Etika výzkumu spojeného s divadelními postupy s hlavním zřetelem k výchovné dramatice. In: Plicková, K. (ed.) Divadlo a etika. Praha: Nakl. AMU, s. 224 - 245.

Valenta, J. (2023) Performativní pedagogika. Praha: NAMU.

Valenta, J. (2019). Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT.

- Kapitola v monografii: Valenta, J. & Kasíková, H. (2020). Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In: Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 111 - 137. Dostupné na: https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf