DOC. MGA. JIŘÍ ADÁMEK, PH.D.

E-mail: jiri.adamek@damu.cz

Phone: 234 244 271

Department:
  • Department of Alternative and Puppet Theatre
Subjects here

ONCE UPON A TIME, THE WORLD WAS ROUND. AND YOU COULD GO ON IT AROUND AND AROUND. (GERTRUDE STEIN)

SUCCESSES & CVS

Režisér, autor scénářů, vysokoškolský pedagog.
2017
vedoucí kabinetu Režie a dramaturgie ALD
2015
dosud - garant oboru Režie a dramaturgie ALD, bakalářský stupeň studia
2014
dosud - libreta a režie původních oper (Pravidla společenského chování v moderní společnosti, Národní divadlo Brno 2017, skladatel Michal Nejtek; Bludiště seznamů, Alfred ve dvoře 2014, hudební skladatel Martin Smolka).
2010
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, obor Režie a dramaturgie ALD, předměty Režijní tvorba, Inscenační tvorba, Inscenační praxe, Hledání stylu, Prostor-hmota-komunikace (hosté z uměleckých i jiných oborů), předměty teretického základu; předmět Work on Performance - studijní program v angličttině, navazující magisterské studium Directing of Devised and Object Theatre; se studenty klauzurní inscenace Antikódy podle Václava Havla (2013) a Skončí to ústa (2016); příležitostně workshopy na příbuzných divadelních školách (Německo-Stuttgart, Chorvatsko-Dakovo);
2008
absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie, titul Ph.D.
2007
2014 - Cena Divadelních novin v kategorii hudební divadlo, opera Sezname, otevři se!, 2014 - Cena Jurislava Koreniće, inscenace Evropané, MESS Sarajevo, 2010 - Grand Prix za inscenaci Z knihy džunglí, Festival v Bielsko-Bialej, Polsko, 2009 a 2008 Ceny za originální divadelní tvar, projekt Tiká tiká politika, Toruň a Německo, 2007 - Cena Mateřinky Liberec, inscenace Z knihy džunglí, 2007 - Pocta Osobnost roku, festival Next Wave
2007
dosud - autorské režie inscenací pro děti v divadle Minor (Libozvuky 2015, Moje první encyklopedie 2010, Z knihy džunglí 2007). Autorské režie pro Český rozhlas (Manželské minutky, Klikněte na video, Tiká tiká politika a další).
2006
zakladatel a vedoucí skupiny Boca Loca Lab - autorské inscenace Bludiště seznamů 2016, Čtyři tři dva jedna 2013, Řekni něco 2013, Požár 2011, Teritorium 2010, Evropané 2008, Tiká tiká politika 2006 a další.
2004
dosud - publikační činnost: překlad Deníku zkoušek tragédie Carmen Petera Brooka, NAMU 2013; Studie o experimentálním hudebním divadle Théâtre musical/ divadlo poutané hudbou, NAMU 2011; člen redakce časopisu Svět a divadlo 2007-2010; články o současném divadle pro časopis Svět a divadlo 2004-2010
2001
absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Režie a dramaturgie ALD, titul MgA.