PROF. MGR. JAROSLAV ETLÍK

E-mail: jaroslav.etlik@damu.cz

Phone: 234 244 290

Department:
  • Department of Theory and Criticism
Subjects here

SUCCESSES & CVS

2018
Od roku 1992 působí jako pedagog na DAMU, nejdříve na Katedře alternativního a loutkového divadla, později na Katedře teorie a kritiky. V roce 1999 byl jmenován docentem pro obor dramaturgie, v roce 2008 pak profesorem. Je autorem řady studií: např. Divadlo jako zakoušení (Vztah noetického a ontologického principu v divadla) in : Divadelní revue 1/99, Divadelní mystika, in : Divadelní revue 3/91, Poznámky o loutkové vědě in : Divadelní revue 3/90.
2018
Od roku 1990 je dramaturgem Ypsilonky, kde se podílí na vzniku všech inscenací. U některých z nich je spoluautorem.
2009
V letech 2006-2009 přednášel teorii divadla na Divadelní vědě FF UK.
2007
Mezi lety 1992 - 2007 editorem mnoha teatrologických titulů: např. Ivo Osolsobě : Principia Parodica; Miloslav Klíma a kolektiv : Divadlo a interakce (sborník statí); George Magnin : Dějiny loutkového divadla; Leoš Suchařípa : Pravidla hry.
2000
Podílel se na televizním cyklu Česká divadelní režie. Společně s Alešem Kisilem je spoluautorem šedesátiminutových portrétů Jiřího Koláře, režiséra Jana Grossmana a dalších významných divadelních osobností jako Evald Schorm, E. F. Burian, Jindřich Honzl, Emanuel Frynta a další.
1997
Byl hostujícím dramaturgem v Divadlem v Řeznické (T. Capote: Snídaně u Tiffanyho, 1997).
1993
Autorsky spolupracoval s Naivním divadlem Liberec (I. Vyskočil, A. Kisil, J. Etlík: Malý Alenáš, 1993).
1990
V letech 1987-1990 byl dramaturgem Klicperova divadla v Hradci Králové, kde zpracoval například Genetovy Služky a Stoppardovu hru Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi.
1988
Absolvoval obor Dramaturgie na DAMU