PROF. MGR. JAN HANČIL

E-mail: jan.hancil@amu.cz

Web: www.amu.cz

Phone: 234 244 507

Department:
  • Department of Alternative and Puppet Theatre
  • Department of Authorial Creativity and Pedagogy
  • Department of Dramatic Theatre
Consultation hours: Konzultace možné pouze po předchozí domluvě Subjects here

DRAMATURG A PŘEKLADATEL, PEDAGOG AUTORSKÉHO HERECTVÍ NA KATEDŘE AUTORSKÉ TVORBY A PEDAGOGIKY A DRAMATURGIE NA KATEDŘE ČINOHERNÍHO DIVADLA DAMU, PROREKTOR AMU.

SUCCESSES & CVS

2021
Přidejte nový záznam ...
2017
Předseda oborové rady doktorského studijního programu Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
2013
Rektor AMU, od roku 2017 druhé funkční období
2013
Předseda Garanční rady pro Národní divadlo
2010
Pedagog dramaturgie DAMU
2007
Děkan DAMU
2005
Jmenován docentem pro obor činoherní dramaturgie
1997
Dramaturg Národního divadla
1994
Pedagog herectví DAMU
1993
Absolvoval Divadelní fakultu AMU v oboru Dramaturgie činoherního divadla

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Publikační činnost v posledních 5 letech:

Zdeněk A. Tichý a Jan Hančil (2023): ...co víc dramaturg potřebuje? Rozhovor s dramaturgem a pedagogem Miloslavem Klímou, Divadelní revue 1/2023

Jan Hančil (2022): Autorské herectví jako dialog (2022) Recenzovaná studie https://www.autorskeherectvi.cz/post/hancil-jan-autorske-herectvi-jako-dialog-2022

Jan Hančil (2021): Recepce Brechta v Británii a v Americe in Problém Brecht II - Jinde, vydalo NAMU a KANT, 2021.

Jan Hančil (2018): Between acting and authorship: authorial acting at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU), Stanislavski Studies, DOI:

10.1080/20567790.2018.1437957

Jan Hančil: Mezi autorstvím a herectvím: k herecké propedeutice na Katedře autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze in Tendence v současném herectví a herecké pedagogice, JAMU, 2017

Jan Hančil (2017): Dvě knihy o pedagogice herectví, Theatralia No.2/2017 (Volume 20), s. 133-137 Masarykova universita.

Jan Hančil a Hana Malaníková: Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím – 10 let umělecko pedagogického výzkumu v projektové výuce na Katedře autorské tvorby a pedagogiky. Brkola, Praha, 2016

Jan Hančil: Herectví a charisma in Sláva a bída herectví, edice DISK, velká řada, KANT 2013

Jan Hančil (2012): Mluví ‚stanislavskij‘ anglicky? – studie o putování Stanislavského idejí a Systému na západ (DISK 42, 2012)

Tvůčí činnost v posledních 5 letech:

Režie a spoluautorství autorských tvůrčích projektů na Katedře autorské tvorby a pedagogika DAMU

2018 Dies Irae

2017 Seagul (spolu s H. Malaníkovou)

2017 Procreation sonnets (spolu s H. Malaníkovou)

2016 Tak to nebélo aneb Maryša (spolu s H. Malaníkovou)

2016 Rozloučení s Pepinou (spolu s H. Malaníkovou)

2015 Nataša aneb Tři sestry v kostce (spolu s H. Malaníkovou)

2015 Cestou k lidem (spolu s H. Malaníkovou)

2014 Práce

2014 Nebe na zemi (spolu s H. Malaníkovou)

2014 Matka (spolu s H. Malaníkovou)

2013 Duch místa