DOC. MGR. DANIELA JOBERTOVÁ, PH.D.

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz

Phone: 234 244 290, 234 244 595

Department:
  • Department of Theory and Criticism
  • Rectorate
Consultation hours: After the previous phone or written arrangement. Subjects here

PETER BROOK: LE DIABLE, C´EST L´ENNUI!

SUCCESSES & CVS

2021
Přidejte nový záznam ...
2017
Prorektorka AMU pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
2015
Členka strategické komise Sorbonne Universités
2013
Prorektorka AMU pro mezinárodní záležitosti a zajišťování kvality
2008
Vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU
2007
Proděkanka DAMU pro mezinárodní záležitosti
2007
Habilitační řízení v oboru dramatická umění - teorie a kritika
2005
Udělen řád Akademických palem Francouzské republiky (hodnost Rytíř)
2002
Proděkanka DAMU pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost
2001
Disertační práce na téma Bernard-Marie Koltes: le dialogue dramatique réinventé (obhájeno na Univerzitě Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis
1997
Diplome d´etudes approfondies, Univerzita Paris VIII - Vincennes - Saint Denis (divadlo francouzského klasicismu)
1996
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor francouzština-anglistika a amerikanistika - moderní filologie : MA
1995
Ecole Normale Supérieure Paříž - roční stáž (francouzská literatura a současné francouzské drama a divadlo)
1993
Suffolk University, Boston, MA, USA, divadelní věda : B.A. in Dramatic Arts.
Přidejte nový záznam ...