DOC. MGR. ANDREA KRÁLOVÁ, PH.D.

E-mail: andrea.kralova@damu.cz

Phone: 234 244 271

Department:
  • Department of Alternative and Puppet Theatre
Subjects here

SUCCESSES & CVS

Scénografka, kostýmní výtvarnice - divadlo, film. Volná tvorba z oboru malby, řezby a grafiky. Přehled tvorby včetně fotografické dokumentace viz www.andreakralova.
2018
5.února jmenování docentem pro obor Dramatická umění se zaměřením na scénografii ALD
2017
habilitace, docent pro obor Dramatická umění
2010
absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie, disetační práce na téma Kostýmní výtvarnictví v českém divadle 90. let, titul Ph.D.
2002
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Scénografická tvorba, Inscenační tvorba, Inscenační praxe, Seminář scénografie
1998
absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Scénografie ALD, titul Mgr.
1998
dosud - kostýmní tvorba pro film (realizace pro 12 celovečerních filmů) a Českou televizi. Spolupráce s filmovými režiséry (např. M. Najbrt, R. Špaček, Z. Tyc, J. Vejdělek, P. Zelenka, P. Marek).
1995
dosud - scénografická tvorba pro divadla v Praze (Národní divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Komedie, Dejvické divadlo, Minor a další) a pro divadla mimopražská (Hradec Králové, Plzeň, Brno, Cheb, Ostrava). Spolupráce s divadelními režiséry (např. J. Pokorný, D. Czesany, V. Čermáková, J. Jirků, Z. Bartoš, D. Drábek, D. D. Pařízek, M. Bambušek, M. Krobot, M. Lang, P. Koliha).
1994
absolutorium magisterského studia, UK Praha, Filosofická fakulta, Katedra dějin umění