Drama in Education

continuing master

Guarantor

Magisterský program Dramatická výchova vznikl v rámci OP VVV „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404 a byl financován Evropskou unií.


Guarantor

doc. Mgr. Radek MARUŠÁK

Docent - vedoucí katedry

E-mail: radek.marusak@damu.cz
Phone: 234 244 281

Workplace: Katedra výchovné dramatiky

Consultation hours:
At any time except Thursday based on prior agreement.
Contact detail
FOTO doc. Mgr. Radek MARUŠÁK


.