Drama in Education

bachelor

Guarantor


Guarantor

MgA. Mgr. Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: gabriela.zelenasittova@damu.cz

Workplace: Katedra výchovné dramatiky
Contact detail
FOTO MgA. Mgr. Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ, Ph.D.


.