Direction - Dramaturgy of Alternative and Puppet Theatre

bachelor

Guarantor


Guarantor

doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.

Docent - vedoucí kabinetu

E-mail: jiri.adamek@damu.cz
Phone: 234 244 271

Workplace: Katedra alternativního a loutkového divadla
Contact detail
FOTO doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.


.