Beseda německého dramatika Sipala a teatroložky Augustové

13. May 2019 16:00 -
13. May 2019 18:00

VSTUP ZDARMA
České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze Vás srdečně zvou na besedu s německým dramatikem Akınem Emanuelem Şipalem. O jeho tvorbě, trendech v současné německé dramatice, hledání stop turecké rodiny ve střední Evropě a vizi Evropy s ním bude diskutovat Zuzana Augustová.

Beseda proběhne v Hallerově sále a bude tlumočena do češtiny.
Vstup zdarma.

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1.