Konzultace k přijímacím zkouškám - Katedra produkce

26. April 2019 14:00 -
26. April 2019 16:00
Konzultace pro uchazeče o navazující MAGISTERSKÉ studium proběhnou v pátek 26. dubna 2019 v místnosti R308 - 3. patro, trakt Řetězová (DAMU, Karlova 26, Praha 1).

  • 14:00 - 15:00 - informace o přijímacím řízení a studiu
  • 15:00 - 16:00 - dotazy a individuální konzultace.

Pozn.: Mimo konzultační den nemohou být z kapacitních důvodů katedry informace k přijímacímu řízení podávány.

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1.