Thomas Ostermeier a jeho režijní metoda

1. December 2018
17:30Katedra činoherního divadla, Ústav teorie scénické tvorby DAMU a Pražský divadelní festival německého jazyka vás srdečně zvou na přednášku Thomase Ostermeiera konanou při příležitosti hostování jeho inscenace Richard III.

V sobotu 1. prosince 2018, 17.30, DAMU – Hallerův sál.

Jak se může herec stát skutečným (spolu)tvůrcem inscenace a nebýt jen vykonavatelem režisérových pokynů? Jaké jsou či mohou byt zdroje jeho tvořivosti? A jakými prostředky disponuje režisér, chce-li své herce vést k samostatnému tvůrčímu procesu? Thomas Ostermeier představí specifickou pracovní metodu, kterou rozvíjí v ramci inscenační práce na široké škále dramatických předloh (v ČR: Disco Pigs, 1999; Manželství Marie Braunové, 2008; Nepřítel lidu, 2015; Hamlet, 2016).

Přednáška a následná diskuze s režisérem bude probíhat v anglickém jazyce.

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1.