Authorial Acting, its theory and psychosomatics

doctoral

Guarantor


Guarantor

prof. Mgr. Jan HANČIL

Prorektor pro mezinárodní vztahy, tvůrčí činnost a styk s absolventy a veřejností

E-mail: jan.hancil@amu.cz
Web: www.amu.cz
Phone: 234 244 507

Workplace: Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Contact detail
FOTO prof. Mgr. Jan HANČIL


.