Other study programs (in Czech language)

Production

bachelor Bakalářský program produkce připravuje studenty na dráhu organizátorů inscenačních projektů, festivalů a dalších eventů, vedoucích produkčních týmů, manažerů souborů nebo dalších složek v kulturních organizacích. Ve výuce kombinujeme podporu kreativních schopností s výukou teorie zejména v oblasti divadla, managementu, marketingu, ekonomiky nebo práva. Podstatnou součástí studia je praxe ve fakultním divadle DISK a při pořádání fakultního festivalu Zlomvaz.

Producing and Management - Performing Arts Management

continuing master Specializace Management umění připraví studenty na profesionální působení v managementu profesionálních divadel a dalších uměleckých organizacích (nezávislých produkčních domech a společnostech, kulturních centrech, stagionách atd.) veřejné i soukromé sféry. Studium poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti teorie managementu nejen divadelních organizací a příležitost aplikovat je na příklady konkrétních provozů. Absolventi mohou působit také jako specialisté v neuměleckých agendách uměleckých organizací, případně jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Vzdělání (od legislativy, ekonomiky až po kulturní politiku) jim umožní i působení na všech stupních veřejné správy kultury.

Producing and Management - Production

continuing master Specializace Producentství připraví studenty na kreativní producentskou roli při iniciaci, designu a realizaci projektů v sektoru živého umění. Těžištěm studijního plánu je řada povinných a povinně-volitelných předmětů v oblasti dramaturgie, kreativních průmyslů a v neposlední řadě tvorby a vývoje kreativních, producentských záměrů a projektů. Absolventi specializace Producentství jsou připraveni na působení v roli samostatných, svébytných, kreativních iniciátorů uměleckých aktivit – producentů. Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty, provádět analýzy a studie jejich proveditelnosti, potenciálu a dopadů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat umělecké týmy a vést je. Rozsah dovedností směřuje od atypických divadelních projektů až po organizaci velkých festivalů.