Alternative and Puppet Theatre

continuing master

Guarantor


Guarantor

doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: karel.tomanek@damu.cz
Phone: 234 244 271

Workplace: Katedra alternativního a loutkového divadla#Odd. OPVV DAMU
Contact detail
FOTO doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK