Acting of Alternative and Puppet Theatre

bachelor

Guarantor


Guarantor

MgA. Jiří HAVELKA, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Odborný projektový pracovník

E-mail: jiri.havelka@damu.cz
Phone: 234 244 270

Workplace: Katedra alternativního a loutkového divadla#Odd. OPVV DAMU
Contact detail
FOTO MgA. Jiří HAVELKA, Ph.D.