doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz
Phone: 234 244 506

Workplace:
  • Katedra teorie a kritiky
  • Odd. OPVV rektorátu

Consultation hours:
After the previous phone or written arrangement.

Vyučované předměty zde
FOTO