prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Profesor, Dohody - provoz-THP, Odborný projektový pracovník

E-mail: pavel.janousek@damu.cz

Workplace:
  • Katedra teorie a kritiky
  • Odd. OPVV DAMU
  • Odd. OPVV rektorátu
FOTO