MgA. Nikola TEMPÍR

Odborný asistent, Odborný projektový pracovník

E-mail: nikola.tempir@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO