MgA. Michal SYROVÝ

Odborný projektový pracovník, Odborný asistent

E-mail: michal.syrovy@amu.cz

Workplace:
  • Odd. OPVV DAMU
  • Katedra scénografie
FOTO