MgA. Michal SYROVÝ

Odborný asistent

E-mail: michal.syrovy@damu.cz

Workplace:
  • Katedra scénografie

Courses here
FOTO


.