MgA. Milan ŠOTEK, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP

E-mail: milan.sotek@damu.cz
Phone: 234 244 221

Workplace:
  • Katedra činoherního divadla
  • Odd. OPVV DAMU
Bez obrázku