Jiří ŠESTÁK

Dohody - provoz-THP, Dohody - pedagogický proces

E-mail: jiri.sestak@damu.cz

Workplace:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Katedra produkce DAMU

Vyučované předměty zde
Bez obrázku