MgA. Štěpán PÁCL, Ph.D.

Vědecký a výzkumný pracovník, Dohody - pedagogický proces, Dohody - provoz-THP

E-mail: stepan.pacl@damu.cz
Phone: 234 244 287

Workplace:
  • Výzkumná pracoviště DAMU
  • Katedra činoherního divadla
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO

Publikační a tvůrčí činnost

Pácl, Š.: Slovo v prostoru. Praha 2015.