Alice KOUBOVÁ, Ph.D.

Dohody - pedagogický proces, Odborný projektový pracovník, Dohody V+V

E-mail: alicekoubova@damu.cz

Workplace:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky
  • Odd. OPVV DAMU
  • Výzkumná pracoviště DAMU
Bez obrázku