Alice KOUBOVÁ, Ph.D.

Dohody - pedagogický proces, Dohody - provoz-THP, Odborný projektový pracovník

E-mail: alicekoubova@damu.cz

Workplace:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky
  • Odd. OPVV DAMU
Bez obrázku