Ing. Stanislav HRDLIČKA

Odborný asistent

E-mail: stanislav.hrdlicka@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie

Courses here
FOTO


.