MgA. Roman ČERNÍK

Odborný asistent, Odborný projektový pracovník

E-mail: roman.cernik@damu.cz
Phone: 234 244 281

Workplace:
  • Katedra výchovné dramatiky
  • Odd. OPVV DAMU

Courses here
FOTO


.