Mgr. Jiří LÖSSL

Odborný asistent, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.lossl@damu.cz
Phone: 234 244 281

Workplace:
  • Katedra výchovné dramatiky
  • Odd. OPVV HAMU
FOTO