MgA. Dana ZÁBRODSKÁ

Odborný asistent, Dohody - provoz-THP, Odborný projektový pracovník

E-mail: dana.zabrodska@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO