MgA. Dana ZÁBRODSKÁ

Odborný asistent, Odborný projektový pracovník, Dohody - provoz-THP

E-mail: dana.zabrodska@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie
  • Odd. OPVV DAMU
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO