prof. Jaroslav VOSTRÝ

Dohody V+V, Odborný projektový pracovník

E-mail: jaroslav.vostry@damu.cz
Phone: 234 244 287

Workplace:
  • Odd. OPVV DAMU
  • Výzkumná pracoviště DAMU

Vyučované předměty zde
Bez obrázku