MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry, Odborný projektový pracovník

E-mail: michal.laznovsky@damu.cz
Web: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/pedagogove/mga-michal-laznovsky
Phone: 234 244 260

Workplace:
  • Katedra produkce DAMU
  • Odd. OPVV DAMU

Vyučované předměty zde
FOTO