MUDr. Eva SLAVÍKOVÁ

Odborný asistent

E-mail: eva.slavikova@damu.cz
Phone: 234 244 231

Workplace:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Courses here
FOTO


.