prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Profesor, Odborný projektový pracovník

E-mail: ondrej.nekvasil@damu.cz
Web: www.ondrejnekvasil.com
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO