Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ

Asistent, Dohody - provoz-THP

E-mail: katerina.stefkova@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO