doc. PhDr. Josef VALENTA, CSc.

Docent, Dohody V+V

E-mail: josef.valenta@damu.cz
Web: http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV; http://valenta-blog.eduin.cz/
Phone: 234 244 218

Workplace:
  • Katedra výchovné dramatiky
  • Výzkumná pracoviště DAMU
FOTO