MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Odborný asistent - děkan, Vedoucí úseků řízení a správy AMU, Dohody - provoz-THP

E-mail: Doubravka.SVOBODOVA@damu.cz
Phone: 234 244 202

Workplace:
  • Sekretariát DAMU
  • Odd. OPVV rektorátu
FOTO