MgA. Barbora KOCIANOVÁ

Odborný projektový pracovník, Projektový manažer

E-mail: barbora.kocianova@damu.cz
Phone: 234 244 261

Workplace:
  • Katedra produkce DAMU
  • Odd. OPVV DAMU
Bez obrázku