Bc. Tomáš KILBERGR

Odborný projektový pracovník, Tajemník katedry

E-mail: tomas.kilbergr@damu.cz
Phone: 234 244 220

Workplace:
  • Sekretariát DAMU
  • Odd. OPVV DAMU
No picture


.