Bc. Dita NEKOLNÁ

Dohody - provoz-THP, Tajemník katedry

E-mail: dita.nekolna@damu.cz
Phone: 234 244 261, 605 759 526
Další kontakt: 728 067 496

Workplace:
  • Sekretariát DAMU
  • Odd. OPVV DAMU
Bez obrázku