MgA. Katarína HOLLÁ

Odborný asistent

E-mail: katarina.holla@damu.cz

Workplace:
  • Katedra scénografie

Courses here
No picture


.