MgA. Anna HRNEČKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: anna.hrneckova@damu.cz

Workplace:
  • Katedra výchovné dramatiky
  • DČ DAMU

Courses here
No picture


.