Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: halka.tresnakova@amu.cz

Workplace:
  • DČ FAMU
  • Katedra animované tvorby

Courses here
No picture


.