MgA. Martin ČERNÝ

Odborný asistent, Dohody - provoz-THP

E-mail: martin.cerny@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie
  • Odd. OPVV DAMU

Courses here
FOTO


.